تبلیغات
حساب یار - فصل 3
صفحه نخست          ارسال پیام به مدیر         عضویت در سایت           دیدن پیام های خود
" حساب یار، یار شما دانشجویان حسابداری عزیز «پیام حساب یار» حساب یار در تاریخ 28/7/1386 رسما كار خود را آغاز كرد «پیام حساب یار» عضویت در حساب یار «پیام حساب یار» حسابداری چیست؟ «پیام حساب یار» پیام مدیر حساب یار را بخوانید «پیام حساب یار» "

پیام مدیر

سلام، خوبید، خوشید، در سلامتی كامل به سر می برید.
در مورد وبلاگ بگم: دیگه از خبرنامه خبری نیست تا بهتون ایمیل بزنیم، عوضش یك سیستم جدید به نام عضویت در حساب یار براتون ساختیم، تا دیگه به ایمیلتون سر نزنید، مستقیم به حساب كاربری خود برید و خبر و پیام های خصوصی خود را بخوانید. برای دیدن خصوصیات كنترل پنل اعضا بر روی خصوصیات كنترل پنل اعضا كلیك كنید.
برای ثبت نام هم در پنل خبرنامه بر روی عضویت در سایت كلیك كنید.
در مورد مطالب سایت بگم: هدف اصلی ما این است كه: سرعت در بیان و مفاهیم درس و از همه مهمتر به طور خلاصه، به طوری كه با مراجعه به هر قسمت از مطالب، نیازی به خواندن مطالب قبلی و بعدی آن نباشد.
البته لازم به تذكر است كه این روش بستگی به نویسندگان سایت دارد، ولی هدف اصلی ما همون مواردی است كه ذكر كردم.
در مورد شكل بالا هم بگم كه اگر وقتی من در یاهو آنلاین بودم می توانید مستقیمن با خودم صوحبت كنید. بزودی در همین قسمت آنلاین بودن تمام نویسنده ها قرار می گیرد.
و در آخر از آقای امیر جذاب تشكر می كنیم، كه استارت كار را از تاریخ 28/7/1386 زد، كه با عنوان حسابداری چیست؟ شروع می شود.

مطالب پیشین


فصل 3

  حساب:

به منزله پرونده ای مفصل از تغییراتی است، كه در یك دارائی خاص، یك بدهی خاص یا سرمایه صاحب مؤسسه، طی یك دوره زمانی رخ می دهد و ابزار اصلی ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مالی است.
برای اینكه امكان دسترسی به اطلاعات موجود در حساب ها آسانتر شود، همه حساب های مربوط به یك واحد اقتصادی در یك دفتر خاص به نام «دفتر كل» نگهداری می شود

  ثبت رویدادهای مالی در حسابها:

برای اینكه اثر هر رویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری نشان دهیم از شكل حساب T استفاده می كنیم، كه دارای سه قسمت است:
۱- عنوان حساب
۲- سمت راست یا بدهكار
۳- سمت چپ یا بستانكار
عنوان حساب
بدهكاربستانكار

  - قاعده ثبت افزایش و كاهش در حسابها:

افزایش هر دارائی در سمت راست (بدهكار) حساب آن دارائی، ثبت می شود.
كاهش هر دارائی در سمت چپ (بستانكار) حساب آن دارائی، ثبت می شود.
افزایش هر بدهی و سرمایه مالك در بستانكار حساب مربوط، ثبت می شود.
كاهش هر بدهی مالك در بدهكار حساب مربوط، ثبت می شود.
دارائی ها = بدهی ها + سرمایه مالك

افزایشدارائیهابدهكارمی شودكاهشدارائی هابستانكارمی شودكاهشبدهی هابدهكار می شودافزایشبدهی هابستانكار می شودكاهشسرمایه بدهكارمی شودافزایشسرمایه بستانكارمی شود

 

مثال) در مثال قبل (تعمیرگاه تلویزیون ماهر)، رویداد مالی ثبت گردید و تجزیه و تحلیل شد. اكنون از روش دیگری استفاده می كنیم.  

رویداد مالی ۱: سرمایه گذاری نقدی آقای ماهر به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/ 30 ریال

تجزیه و تحلیلقاعدهتشخیص
دارائی (نقد و بانك) افزایش یافته استافزایش دارایی، بدهكار می شودبدهكار: نقد و بانك٠٠٠/٠٠٠/۳٠ ریال 
سرمایه مالك افزایش یافته استافزایش سرمایه، بستانكار  می شودبستانكار: سرمایه آقای ماهر٠٠٠/٠٠٠/۳٠ ریال 

 

مانده گیری حساب ها:

نخست، ارقام بدهكار و ارقام بستانكار را جداگانه جمع زده، زیر هر ستون یادداشت و سپس جمع طرف كوچكتر را از جمع طرف بزرگتر كسر می كنیم؛ به حاصل این تفریق «مانده حساب» گویند.  

پرسشها
۱- حساب چیست؟ 
پرونده ای است مفصل از تغییراتی كه در یك دارائی خاص، یك بدهی خاص یا سرمایه صاحب مؤسسه طی یك دوره زمانی رخ می دهد.  

۲- منظور از بدهكار و بستانكار چیست؟  بدهكار به معنی راست حساب و بستانكار به معنی سمت چپ حساب می باشد.  

۳- دو طرف هر حساب ........ نامیده می شود. 

الف) دارائی و بدهی
ب) بدهكار و بستانكار
ج) دارائی و سرمایه
د) افزایش و كاهش
گزینه ب  

نوشته شده توسط امیر جذاب در شنبه 17 آذر 1386 و ساعت 07:12 ق.ظ [ + ]| نظرات ( )
طراحی قالب از امیر باقری .                                                                                                                            HESABYAR Version 1.2 beta © Copyright 2007